Przejdź do strony głównej

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich

Szkoła bezpieczna, przyjazna,

ciekawa i wymagająca.

„Nowa era komputera- darmowe szkolenia dla mieszkańców Gminy Raba Wyżna”

W dniu 19.09.2018 r. Gmina Raba Wyżna, reprezentowana przez Wójta - Pana Andrzeja Dziwisza oraz Skarbnika Gminy - Panią Beatę Kalemba, podpisała z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu umowę na dofinansowanie realizacji projektu ''Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług przez mieszkańców Gminy Raba Wyżna''. 

W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych („Rodzic w sieci”, „Moje finanse i transakcje” oraz „Internet dla seniora”) dla 264 mieszkańców Gminy Raba Wyżna w wieku powyżej 25 roku życia.

Projekt będzie realizowany w okresie od października 2018 r. do lutego 2019 r.

Jego wartość to 147 839,95 zł.

Całość kosztów projektu pokryje, pozyskana przez Gminę Raba Wyżna, dotacja ze środków UE, w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych„ III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

O dalszych działaniach realizowanych w ramach projektu będziemy informować na bieżąco.


Regulamin   -  Pobierz

Formularz zgłoszeniowy   -  Pobierz 

Oświadczenie uczestnika projektu  -  Pobierz

Zgoda na przetwarzania danych osobowych  -  Pobierz

Deklaracja uczestnictwa w projekcie   -  Pobierz

Oświadczenie w sprawie wizerunku  -  Pobierz

Rezygnacja uczestnictwa w projekcie  -  Pobierz

 

WYNIKI KONKURSU DLA GMIN