Sekretariat+18 267 86 63 location Rokiciny Podhalańskie 15634-721 Raba Wyżna
Zmień
Kontrast

Misja i wizja

Misja przedszkola 

 

"Lata dziecięce są górami, 
z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek" 
                                                                                                                                                                    Janusz Korczak

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo.

Staramy się, aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z porażkami.  Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.  

 

Najważniejsze zadania:

  • integrowanie oddziaływań wychowawczych: dom - przedszkole - środowisko; 

  • stymulowanie i wspieranie indywidualności dziecka; 

  • przygotowanie dzieci do podjęcia z sukcesem obowiązków szkolnych; 

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;

  • promowanie zdrowego stylu życia;

  • kształtowanie u dzieci wrażliwości ekologicznej;

  • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny                    i wszechstronny rozwój.

Stwarza możliwości takiego rozwoju, aby każdy w przyszłości mógł odnaleźć swoje miejsce w rodzinie, a jednocześnie daje podstawy bycia dumnym z tego, że jest się Polakiem.

Umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, stwarza sposobność nauki języków obcych oraz udziału w zajęciach rozwijających talenty i zainteresowania.

 

Przedszkole umożliwia  także rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki oraz wspomaga ich w roli wychowawczej.

 

Przedszkole przyjazne

dzieciom

  Historia obiektu

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Staramy się, aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z porażkami.

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych, w myśl słów Janusza Korczaka "Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek".