Sekretariat+18 267 86 63 location Rokiciny Podhalańskie 15634-721 Raba Wyżna
Zmień
Kontrast

Patron

 

„Nie można wyobrazić sobie nic bardziej zbawiennego i skutecznego dla chrześcijańskiej rodziny, jak wzór Świętej Rodziny, która osiągnęła najwyższy stopień i doskonałość we wszystkich domowych cnotach.” (Leon XIII – Breve Neminem fugit)

Bóg chciał, aby dzieło odkupienia wzięło swój początek na łonie Świętej Rodziny. Pragnął On w swej nieskończonej mądrości dać ludzkości, jak mówi papież Leon XIII, obraz przez Boga założonej rodziny. Obraz, z którego rodziny całego świata mogłyby czerpać wzór cnoty i świętości.

Poprzez wybór Świętej Rodziny na patrona Przedszkola pragniemy dać naszym rodzinom potężnego patrona, za którego wstawiennictwem mogłyby się uciekać do miłosiernego Boga. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach Święta Rodzina powinna być bliska sercom naszych rodzin. Tak jak one dziś, tak Święta Rodzina kiedyś musiała borykać się z niedostatkami, codziennymi trudami i troskami o zapewnienie utrzymania małemu Jezusowi. Musiała znosić próby cierpliwości i posłuszeństwa, aby udowodnić wierność Bogu. I Ona, tak jak nasze rodziny, musiała walczyć o cześć Boga i Jego praw pośród otaczającego ich pogaństwa na wygnaniu w Egipcie.

Chcemy też, aby rodziny związane z naszym Przedszkolem miały namacalny wzór do naśladowania - wzór harmonijnej koegzystencji we wspólnocie rodzinnej. Harmonia ta jest możliwa jedynie przez ofiarność i wytrwałe ćwiczenie się w cnotach każdego z jej członków. I tak - pisze Leon XIII - ojcowie mają w św. Józefie wybitny przykład ojcowskiej troskliwości i staranności. Matki mają w Niepokalanej Matce Bożej znakomity przykład miłości, karności, uległości i ciągłej wierności. Dzieci z kolei mają w Panu Jezusie, poddanym swoim rodzicom, dany przez Boga wzór posłuszeństwa, który powinny podziwiać, czcić i naśladować. Niechaj Jezus, Maryja i Józef oświecają nas Swym przykładem, pomagają nam Swym wstawiennictwem, abyśmy wiernie podążali Ich śladami do domu Ojca niebieskiego.

 

Przedszkole przyjazne

dzieciom

  Historia obiektu

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Staramy się, aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z porażkami.

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych, w myśl słów Janusza Korczaka "Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek".