Sekretariat+18 267 86 63 location Rokiciny Podhalańskie 15634-721 Raba Wyżna
Zmień
Kontrast

Projekty i innowacje

Projekty, akcje oraz programy ogólnopolskie realizowane przez nasze przedszkole.

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

  

          Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Najważniejsze priorytety programu to:

Poprawa oferty bibliotek publicznych

Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

 Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa

                                                            

Kampania "Cała Polska czyta dzieciom" zachęca dorosłych do codziennego czytania dzieciom dla przyjemności, ponieważ w dzisiejszym świecie obrazów, mediów tylko w ten sposób można wychować czytelnika. W ramach tej akcji będziemy codziennie czytać dzieciom w przedszkolu, zapraszać gości i zachęcać rodziców do codziennego czytania w domu. 

 

#CodeWeek
8-23 października 2022 roku 
                                    
CodeWeek to inicjatywa promująca naukę kodowania...w różnym wieku, w różnych miejscach i na różne sposoby. W tym roku CodeWeek przypada w terminie 08 - 23.10, czyli standardowo zamiast tytułowego tygodnia, trwa dwa tygodnie…bez barier, bez ograniczeń...z czerpaniem radości i spokojnym odczarowywaniem słowa „kodowanie”. CodeWeek, to również pozytywny wyścig krajów europejskich o palmę pierwszeństwa w liczbie dodanych wydarzeń. W tym roku będzie szczególna, bo jubileuszowa 10 edycja CodeWeek. 

 ,, Kubusiowi przyjaciele natury” XV edycja

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.  Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

„Mamo, tato, wolę wodę!” XII edycja

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. 

   Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

 

               W tym roku realizujemy program profilaktyki tytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas” , który adresowany jest  do dzieci 5,6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.  

 

Innowacja pedagogiczna „Z emocjami na ty”   

             Innowacja polega na prowadzeniu regularnych zajęć dotyczących emocji dzieci, cech charakteru i wartości w oparciu o serie czytelnicze zgromadzone w bibliotece przedszkolnej dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Są to czytelnicze spotkania z Fenkiem, sympatycznym liskiem, który przeżywa różne przygody i na co dzień mierzy się z podobnymi problemami jak nasze dzieci, oraz z różnymi bohaterami serii Dziecięce Uczucia – Wszyscy Razem. Historie są interesujące, zabawne i praktyczne. Dzięki opowiadaniom dzieci uczą się nie tylko rozpoznawać różne uczucia i emocje, lecz także o nich mówić i starać się je okazywać w sposób społecznie akceptowalny. Z punktu widzenia zdrowia psychicznego dzieci jest to niesamowicie ważna umiejętność, niezbędna do szczęśliwego i zrównoważonego życia.

Głównym celem innowacji jest wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym. Jest on bowiem równie ważny jak zdolności poznawcze. Świadomość własnych emocji, umiejętność radzenia sobie z nimi, a także zdolność dostrzegania emocji u innych przyczyniają się do rozwijania pozytywnych relacji społecznych, a także wpływają na jakość życia tak w dzieciństwie, jak i później w dorosłym życiu.

 

,,Przedszkolak w świecie barw’’ - innowacja plastyczna w przedszkolu.

Adresatami innowacji są dzieci 3,4,5,6 – letnie. Czas realizacji obejmuje 9 miesięcy roku szkolnego 2022/2023

Nasze przedszkolaki są bardzo kreatywne i dlatego tę wspaniałą zdolność chcemy w nich rozwijać i pielęgnować. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłoniło dzieci do samodzielnej twórczości i działania.

Celem zajęć prowadzonych w ramach innowacji ,,Przedszkolak w świecie barw’’ jest rozwijanie twórczej aktywności dziecka oraz pomysłowości a przede wszystkim wiary we własne siły. Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, omawianych tematów oraz zainteresowań dzieci. Każde zajęcia poprzedzone i zakończone są zabawą ruchową i integracyjną. Dzieci podczas zajęć poznają różnorodne techniki plastyczne. Każda wykonana praca umożliwia przedszkolakom kontakt ze sztuką i jej twórcami.

 

Innowacja pedagogiczna „Muzyka i Ruch”

      „Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk,

bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest samym życiem.”        

Havelock Ellis

       W II półroczu nasze przedszkolaki będą realizowały zadania z innowacji pedagogicznej „Muzyka i Ruch”, której głównym celem jest rozwijanie ekspresji ruchowej z wykorzystaniem różnorodnej muzyki, a szczególnie: rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, kształtowanie kreatywności i twórczości muzycznej, wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania muzyki, kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, rozwijanie umiejętności tanecznych, kształtowanie otwartej i twórczej postawy oraz smaku estetycznego, rozwijanie sfery intelektualnej, wdrażanie do sprawnego i logicznego myślenia, kojarzenia pojęć, porównywania, dokonywania analizy i syntezy. Zajęcia muzyczno – ruchowe będą realizowane między innymi poprzez: opowieści ruchowe do wybranych utworów, swobodną interpretację ruchową dzieci do dowolnych melodii i piosenek, taniec towarzyski, swobodne tańce dyskotekowe, elementy tańca ludowego, taniec typu KLAZA. Różnorodność mm muzyki sprawi, że każde dziecko będzie mogło odnaleźć tą swoją lubioną, w której łatwiej będzie mu wyrazić swoje emocje, ekspresję twórczą i pomysłowość. Nauczyciele sami będą dostosowywać częstotliwość, charakter muzyki i czas trwania w zależności od możliwości rozwojowych dzieci oraz zapotrzebowania.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

,,Nasza przygoda z ekologią”

         Innowacja pt. ,,Nasza przygoda z ekologią” realizowana jest w przedszkolu (w drugim półroczu roku szkolnego) w grupie popołudniowej. Realizując innowację kształtowane są postawy proekologiczne oraz obchodzone nietypowe święta m.in. Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej, Międzynarodowy dzień światła, Dzień bez śmiecenia. Do każdego święta jest dopasowany odpowiedni scenariusz zajęć w oparciu o serie czytelnicze zgromadzone w bibliotece przedszkolnej dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0, a także o własne pomysły. Innowacja ma na celu poszerzyć wśród dzieci wiedzę przyrodniczo-ekologiczną, zwrócić uwagę na zachowania proekologiczne oraz zachęcić przedszkolaków do aktywnego poznawania świata przyrody. Realizowane zajęcia uświadamiają dzieciom sposoby chronienia przyrody (poprzez segregowanie odpadów, oszczędzanie prądu i wody, przestrzeganie zakazów niszczenia przyrody), kształtują  w przedszkolakach  przyjazny stosunek do wszystkich zwierząt i roślin i co ważne, poszerzają wiedzę dzieci o nowe zagadnienia.

                                 Innowacja logopedyczna  „Kulinarna gimnastyka buzi i języka”       
     Od maja do czerwca 2023r. w naszym Przedszkolu realizowana będzie innowacja logopedyczna „Kulinarna gimnastyka buzi i języka”. Innowacją objęte będą dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne.
Celem innowacji będzie stymulowanie rozwoju mowy i języka, tak aby dziecko osiągnęło:

  • Sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy.
  • Umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego       i dalszego otoczenia.
  • Umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.

Nowatorstwo innowacji polega na wykorzystaniu podczas zajęć logopedycznych zabaw smakowych w dwóch celach:

  • usprawniania narządów mowy (różne konsystencje pokarmów powodują konieczność wykorzystania sprawności języka i warg)
  • stymulowania zmysłu smaku (smak stanowi bowiem jeden z głównych zmysłów wykorzystywanych podczas rozpoznawania i interpretowania zachowań w odniesieniu do pokarmu czy płynu).

Nazywanie własnych doświadczeń to dodatkowo ważne ćwiczenie kształtujące procesy poznawcze i wzbogacające umiejętności komunikacyjne.
Podczas zajęć logopedycznych prowadzone będą zabawy z wykorzystaniem różnych produktów spożywczych, usprawniające narządy mowy oraz stymulujące zmysł smaku, niewymagające specjalistycznych pomocy. Zabawy będą wspierać gimnastykę buzi i języka oraz odwrażliwiać receptory smakowe u dzieci.
W trakcie ćwiczeń wykorzystywane będą np. warzywa i owoce w różnych formach (surowe, gotowane, suszone,); biszkopty, paluszki, skórki od chleba, wafle, chrupki, płatki śniadaniowe; długie żelki, nutella, dżem, miód; jogurty, posypka do ciasta, pestki, ziarna.
    Smakowe zabawy będą kontynuowane w następnym roku szkolnym.

Będzie smacznie i wesoło!

Neurologopeda
Halina Cyrwus

                                                                                         

Program i akcja „Sprzątanie świata – Polska”

„Sprzątanie świata – Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World” wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, wyszukiwane są też i w miarę możliwości usuwane dzikie wysypiska.

W akcję „Sprzątanie świata – Polska” angażujemy wszystkie przedszkolaki. Wszyscy uczymy się segregacji odpadów i segregujemy je w przedszkolu, uczymy się jak oszczędzać energię, wodę, jak nie zanieczyszczać powietrza, wody i gleby. Ze starszymi przedszkolakami wychodzimy w teren, by posprzątać – pozbierać wszystkie śmieci w bliższej i dalszej okolicy naszego przedszkola. Sprzątamy dwa razy do roku, raz we wrześniu z Fundacją Nasza Ziemia, drugi raz w kwietniu z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia;) – jest to nasza oddolna inicjatywa:).

                                                                    

 Akcje charytatywne w naszym przedszkolu

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole przyjazne

dzieciom

  Historia obiektu

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Staramy się, aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z porażkami.

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych, w myśl słów Janusza Korczaka "Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek".