Sekretariat+18 267 86 63 location Rokiciny Podhalańskie 15634-721 Raba Wyżna
Zmień
Kontrast

Projekty i innowacje

Projekty, akcje oraz programy ogólnopolskie realizowane przez nasze przedszkole.

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

 

          Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Najważniejsze priorytety programu to:

Poprawa oferty bibliotek publicznych

Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

 Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa

 

,,Dzieci uczą rodziców”  III edycja

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”, to akcja której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. 

Dzieci są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo ważnych i potrzebnych pytań. Dlatego też tematyka zajęć jest bardzo szeroka.

 Dzieci dowiedzą się jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym, korzystając z Internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku.

Ekologia? Ważna sprawa! Dzieci poznają jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem.

Historia? Każdy ją powinien znać. Droga Polski do niepodległości, symbole narodowe to coś, co najmłodsi będą znać.

Sport? Sport to zdrowie. Każdy przedszkolak i uczeń jak bezpiecznie ćwiczyć się dowie. 

 ,, Kubusiowi przyjaciele natury” XIV edycja

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

Czyściochowa Akademia

Czyściochowe Przedszkole to nowy program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.

Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu.
    Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

Ekokulturalne Przedszkole z ,,Bliżej Przedszkola”

II edycja projektu ekologicznego dla przedszkoli
Pora na działanie, podejmij ekowyzwanie!

W tegorocznej edycji (2021/2022) skupimy się na podejmowaniu różnorodnych akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.

W każdym miesiącu (od września do maja) podejmujemy z dziećmi zadanie-wyzwanie do zrealizowania. Zadania przypisane są do miesięcy, a dzień  w którym są realizowane nazywamy ZIELONYM DNIEM z BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, to dzień w którym robimy coś dobrego dla Ziemi.

 

„Mamo, tato, wolę wodę!” XII edycja

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

 

   Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

 

               W tym roku realizujemy program profilaktyki tytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas” , który adresowany jest  do dzieci 5,6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole przyjazne

dzieciom

  Historia obiektu

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Staramy się, aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z porażkami.

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych, w myśl słów Janusza Korczaka "Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek".