Sekretariat+18 267 86 63 location Rokiciny Podhalańskie 15634-721 Raba Wyżna
Zmień
Kontrast

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich, Rokiciny Podhalańskie 156, 34-721 Raba Wyżna, zwany dalej
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
      Rafał Andrzejewski tel. 504 976 690

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu wypełniania zadań Administratora związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a następnie zawarcia umowy dotyczącej odpłatności, związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola, a także o ile zostanie udzielona zgoda - w celu promocji przedszkola czy prezentacji osiągnięć dziecka.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych / danych dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO (jeżeli będą przetwarzane dane tzw. szczególnej kategorii np. dotyczące zdrowia) w zw. z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( Pani / Pana zgoda, o ile zostanie ona udzielona) – dotyczy danych osobowych, co do których przedszkole nie ma obowiązku ich przetwarzania (np. wizerunek dziecka w celu promocji przedszkola czy osiągnięć dziecka); a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia / wykonania umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE ODBIORCOM DANYCH
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów prawa. Nie dotyczy to danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, w takich sytuacjach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa (m.in. z RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Pani/Pana dane osobowe / dane dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe / dane dziecka nie będą przekazywane do państw spoza EOG.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.

 

 

 

Przedszkole przyjazne

dzieciom

  Historia obiektu

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Staramy się, aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z porażkami.

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych, w myśl słów Janusza Korczaka "Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek".